ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

ผู้บริหาร

นายมนัส คงสัตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม

คณะผู้บริหาร

นายมนัส คงสัตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีมาก
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี

ภาพกิจกรรม

ประกาศ ขอเชิญผู้ที่อยู่ในเครือข่ายชำระภาษี ไปชำระภาษีประจำปี 2559

ประกาศ ขอเชิญผู้ที่อยู่ในเครือข่ายชำระภาษี ไปชำระภาษีประจำปี 2559
( จำนวน 4 รููป / ดู 146 ครั้ง )

นายทศพล เผืี่อนอุดม นายอำเภอบางปะหัน เข้าเยี่ยมชมสินค้า otop

นายทศพล เผืี่อนอุดม นายอำเภอบางปะหัน เข้าเยี่ยมชมสินค้า otop
( จำนวน 8 รููป / ดู 369 ครั้ง )

โครงการประชาอาสาตัดต้นไม้แบบบูรณาการ

โครงการประชาอาสาตัดต้นไม้แบบบูรณาการ
( จำนวน 8 รููป / ดู 274 ครั้ง )

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม สมัยสามัญ สมันที่ 4

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม สมัยสามัญ สมันที่ 4
( จำนวน 5 รููป / ดู 275 ครั้ง )

อบต.ตานิม โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

อบต.ตานิม โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
( จำนวน 2 รููป / ดู 305 ครั้ง )

ประชาคม แผนพัฒนา ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

ประชาคม แผนพัฒนา ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
( จำนวน 8 รููป / ดู 234 ครั้ง )

โครงการฝึกอบรมสัมนาและศึกษาดูงาน

โครงการฝึกอบรมสัมนาและศึกษาดูงาน
( จำนวน 1 รููป / ดู 175 ครั้ง )

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน สงกรานต์ 2559

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน สงกรานต์ 2559
( จำนวน 3 รููป / ดู 78 ครั้ง )