ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

ผู้บริหาร

นายมนัส คงสัตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม

คณะผู้บริหาร

นายณรงค์ โพธิ์เงิน
รองนายก อบต.ตานิม

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีมาก
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี

ภาพกิจกรรม

ประกาศ ขอเชิญผู้ที่อยู่ในเครือข่ายชำระภาษี ไปชำระภาษีประจำปี 2559

ประกาศ ขอเชิญผู้ที่อยู่ในเครือข่ายชำระภาษี ไปชำระภาษีประจำปี 2559
( จำนวน 4 รููป / ดู 165 ครั้ง )

นายทศพล เผืี่อนอุดม นายอำเภอบางปะหัน เข้าเยี่ยมชมสินค้า otop

นายทศพล เผืี่อนอุดม นายอำเภอบางปะหัน เข้าเยี่ยมชมสินค้า otop
( จำนวน 8 รููป / ดู 450 ครั้ง )

โครงการประชาอาสาตัดต้นไม้แบบบูรณาการ

โครงการประชาอาสาตัดต้นไม้แบบบูรณาการ
( จำนวน 8 รููป / ดู 350 ครั้ง )

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม สมัยสามัญ สมันที่ 4

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม สมัยสามัญ สมันที่ 4
( จำนวน 5 รููป / ดู 358 ครั้ง )

อบต.ตานิม โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

อบต.ตานิม โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
( จำนวน 2 รููป / ดู 375 ครั้ง )

ประชาคม แผนพัฒนา ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

ประชาคม แผนพัฒนา ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
( จำนวน 8 รููป / ดู 251 ครั้ง )

โครงการฝึกอบรมสัมนาและศึกษาดูงาน

โครงการฝึกอบรมสัมนาและศึกษาดูงาน
( จำนวน 1 รููป / ดู 210 ครั้ง )

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน สงกรานต์ 2559

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน สงกรานต์ 2559
( จำนวน 3 รููป / ดู 85 ครั้ง )