ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

ผู้บริหาร

นายมนัส คงสัตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม

คณะผู้บริหาร

นายมนัส คงสัตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีมาก
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม สมัยสามัญ สมันที่ 4

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม สมัยสามัญ สมันที่ 4 ครั้งที่ 1/2559  ในวันที่ 14 พฤศจิกายน  2559  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม