ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

ผู้บริหาร

นายมนัส คงสัตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม

คณะผู้บริหาร

นายมนัส คงสัตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีมาก
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี

โครงการประชาอาสาตัดต้นไม้แบบบูรณาการ

โครงการประชาอาสาตัดต้นไม้แบบบูรณาการโดยมีหน่วยงานอบต.ตานิม ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะหัน การไฟฟ้าอำภอมหาราช  การไฟฟ้าอำเภอบ้านแพรกและ กองร้อยรักษาความสงบที่ 2 (ประจำพื้นที่) ร่วมกันตัดต้นไม้ตามทางสาธารณะ ที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายกับประชาชนและยานพาหนะที่สัญจรไปมา