ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

ผู้บริหาร

นายมนัส คงสัตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม

คณะผู้บริหาร

นายสุพจน์ นาราคราม
รองนายก อบต.ตานิม

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีมาก
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี

นายทศพล เผืี่อนอุดม นายอำเภอบางปะหัน เข้าเยี่ยมชมสินค้า otop

นายทศพล เผืี่อนอุดม นายอำเภอบางปะหัน เข้าเยี่ยมชมสินค้า otop ในเขตพื้นที่ ต.บางนางร้าและตำบลตานิม โดยมีท่านนายก อบต.ตานิม ให้การต้อนรับ และแวะชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของ อบต.ตานิม พร้อมให้คำแนะนำ แนวทางการพัฒนาให้กับบุคลากรทุกคน