อัลบั้มภาพ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณวัดเทพอุปการาม และปลูกต้นไม้/ปล่อยปลา ณ หนองบางโว้ หมู่ที่ ๒ ตำบล
* อัลบั้ม *
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณวัดเท
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณวัดเท
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กรกฏาคม 2565
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ศพด.ตานิม
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ศพด.ตานิม
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กรกฏาคม 2565
โครงการ FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชม (FIX IT จิตอา
โครงการ FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชม (FIX IT จิตอา
(จำนวน 26 รูป ชมแล้ว 90 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มิถุนายน 2565
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2565
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2565
(จำนวน 24 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 มิถุนายน 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 102 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

โครงการจิตอาสา  หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา
โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 21 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าระดับท้องถิ่นฯ ปร
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าระดับท้องถิ่นฯ ปร
(จำนวน 26 รูป ชมแล้ว 117 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2565
No Gift Policy
No Gift Policy
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 เมษายน 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม ร่วมใจต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม ร่วมใจต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 เมษายน 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม  สมัยวิสามัญ  สมันที่
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม สมัยวิสามัญ สมันที่
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มีนาคม 2565

สำนักงาน ป.ป.ช พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เก็บแบบวัดการรับรู้ข
สำนักงาน ป.ป.ช พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เก็บแบบวัดการรับรู้ข
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มีนาคม 2565
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ และติดตั้งเ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ และติดตั้งเ
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 33 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมแนวทางเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงาน อย่างซื่
ประชุมแนวทางเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงาน อย่างซื่
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 35 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี 2565
ประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี 2565
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์การป้องกันและรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น
กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์การป้องกันและรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 30 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 มกราคม 2565

กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม ป
กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม ป
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มกราคม 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม (ครั้งแรก) วันที่ 4 ม
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม (ครั้งแรก) วันที่ 4 ม
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 65 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มกราคม 2565
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโค
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโค
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 ธันวาคม 2564
การตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) เชิงรุก
การตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) เชิงรุก
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 48 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง กรรมการประจำห
โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง กรรมการประจำห
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
[ 1 ][ 2 ][ 3 ]  >  >>