อัลบั้มภาพ : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณวัดเทพอุปการาม และปลูกต้นไม้/ปล่อยปลา ณ หนองบางโว้ หมู่ที่ ๒ ตำบล