Username :
Password :
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้าง
   
 
   

 ประกาศองค์การบริหาส่วนตำบลตานิม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้าง
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหา ได้ในระหว่างวันที่  18 เมษายน 2565 - 26 เมษายน 2565

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 มีนาคม 2565