ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

ผู้บริหาร

นายมนัส คงสัตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม

คณะผู้บริหาร

นายมนัส คงสัตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีมาก
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ ผู้บริหาร : นายมนัส คงสัตย์
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
สถานะ : ผู้บริหารปัจจุบัน