ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

ผู้บริหาร

นายมนัส คงสัตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม

คณะผู้บริหาร

นายมนัส คงสัตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีมาก
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี

: องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม

พบข้อมูล: 6 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสารดาวส์โหลด ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
9 ส.ค. 2560, 04:33 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิดจราจร 1.26 MB 18
17 พ.ย. 2559, 14:00 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรแอลฟัลท์คอนกรีด สายบ้านตานิม 2.77 MB 60
9 พ.ย. 2559, 14:42 ข้อมูลบริการสำหรับประชาชนแผนอัตรากำลังแผนอัตราดำลัง ๓ ปี (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)3 11.85 KB 176
9 พ.ย. 2559, 14:42 ข้อมูลบริการสำหรับประชาชนแผนอัตรากำลังแผนอัตราดำลัง ๓ ปี (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)2 37.97 KB 101
9 พ.ย. 2559, 14:41 ข้อมูลบริการสำหรับประชาชนแผนอัตรากำลังแผนอัตราดำลัง ๓ ปี (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)1 33.85 KB 104
9 พ.ย. 2559, 14:39 ข้อมูลบริการสำหรับประชาชนแผนอัตรากำลังแผนอัตราดำลัง ๓ ปี (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) n/a 99