ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

ผู้บริหาร

นายมนัส คงสัตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม

คณะผู้บริหาร

นายมนัส คงสัตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีมาก
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี

ประวัติ

ผู้เข้าชม 296

                     ประวัติความเป็นมาตำบลตานิม

               ตำบลตานิม ได้ชื่อตามนายนิ่ม ศรีวิไลลักษณ์ ซึ่งพาเพื่อนบ้านมาตั้งบ้านเรือนบริเวณนี้ เดิมมาตั้งบ้านเรือนกันเพียง 2-3 หลังคาเรือน ครั้นต่อมาได้ร่วมกันสร้างวัด 1 แห่งให้ชื่อว่าวัดตานิ่ม ต่อมาได้เลือนไปเป็นชื่อ ตานิม และตำบลก็ชื่อตานิมในปัจจุบัน


                เมื่อกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย พม่ายกทัพเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยาแตกพวกนางสนมที่อยู่ในวังหลวง และพวกข้าทาสบริวารก็อพยพหลบหนีภัย ออกจากกรุงศรีอยุธยา เดินทางมาถึงที่แห่งนี้เกิดความเหนื่อยล้า จึงได้หยุดพักแล้วเดินทางต่อไป ต่อมาภายหลังจึงเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า บางนางร้ามาจนถึงทุกวันนี้