ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

ผู้บริหาร

นายมนัส คงสัตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม

คณะผู้บริหาร

นายสุพจน์ นาราคราม
รองนายก อบต.ตานิม

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีมาก
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี

ประวัติ

ผู้เข้าชม 320

                     ประวัติความเป็นมาตำบลตานิม

               ตำบลตานิม ได้ชื่อตามนายนิ่ม ศรีวิไลลักษณ์ ซึ่งพาเพื่อนบ้านมาตั้งบ้านเรือนบริเวณนี้ เดิมมาตั้งบ้านเรือนกันเพียง 2-3 หลังคาเรือน ครั้นต่อมาได้ร่วมกันสร้างวัด 1 แห่งให้ชื่อว่าวัดตานิ่ม ต่อมาได้เลือนไปเป็นชื่อ ตานิม และตำบลก็ชื่อตานิมในปัจจุบัน


                เมื่อกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย พม่ายกทัพเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยาแตกพวกนางสนมที่อยู่ในวังหลวง และพวกข้าทาสบริวารก็อพยพหลบหนีภัย ออกจากกรุงศรีอยุธยา เดินทางมาถึงที่แห่งนี้เกิดความเหนื่อยล้า จึงได้หยุดพักแล้วเดินทางต่อไป ต่อมาภายหลังจึงเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า บางนางร้ามาจนถึงทุกวันนี้