Username :
Password :
 
 
 
 
 
คณะผู้บริหาร
 
นายพนัส คงสัตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม
โทร.086-798-1232
นายสุพจน์ นาราคราม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม
โทร.081-331-7637
นายเฉลิมศักดิ์ สว่างโรจน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม
โทร.081-888-8725
นายมานพ แข็งงาน
เลขานุการนายก
โทร.083-834-2036