ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

ผู้บริหาร

นายมนัส คงสัตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม

คณะผู้บริหาร

นายมนัส คงสัตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีมาก
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี

คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม


นายมนัส คงสัตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม

นายสุพจน์ นาราคราม
รองนายก อบต.ตานิม

นายณรงค์ โพธิ์เงิน
รองนายก อบต.ตานิม