ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

ผู้บริหาร

นายมนัส คงสัตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม

คณะผู้บริหาร

นายณรงค์ โพธิ์เงิน
รองนายก อบต.ตานิม

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีมาก
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี

สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๒

สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๒
( จำนวน 2 รูป / ดู 56 ครั้ง )

สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านตานิม

สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านตานิม
( จำนวน 2 รูป / ดู 119 ครั้ง )