ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

ผู้บริหาร

นายมนัส คงสัตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม

คณะผู้บริหาร

นายมนัส คงสัตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีมาก
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี

งานป้องกัน องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม


นายพนิต บุญกุศล
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสมมาศ วงเดือน
พนักงานจ้างทั่วไป

นายอานนท์ ค่อนสะอาด
พนักงานจ้างทั่วไป

นายวันชัย กำแหงนา
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสมจิตร พรหมชา
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุเทพ ผลลำไย
พนักงานจ้างทั่วไป