ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

ผู้บริหาร

นายมนัส คงสัตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม

คณะผู้บริหาร

นายสุพจน์ นาราคราม
รองนายก อบต.ตานิม

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีมาก
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม


ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสุธิณัติห์ วิระสิทธิ์
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

นายณัฐวุฒิ เปล่งรัศมี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายพชร บุญนุกูล
พนักงานจ้างเหมา